WD30NPRZ-82YRMT0

Producent: Western Digital
Rodzina: PebbleB
Model: WD30NPRZ-82YRMT0
Frimware:
Interfejs: SATA
Nr elektroniki: PCB: 2060-800022-000 REV P2

Objawy

Klient opisuje, że po podłączeniu tego napędu dużo czasu upłynęło zanim dysk wszedł w gotowość. Próbował skopiować dane, ale dysk zniknął z systemu zanim udało się skopiować dane. Kiedy chciał powtórzyć operację, kolejny raz podłączając napęd, dysk normalnie kręcił silnikiem się, nie wydawał żadnych dźwięków, ale też nie był już widoczny dla systemu.

Wycena: Wg. naszego cennika koszt takiej usługi waha się od 1000-1200 zł netto.

Naprawa

Dysk twardy podłączono do komputera z urządzeniem PC-3000 i włączono. Test audio-objawów nie wykazywał żadnych odchyleń od dźwięków wydawanych przez normalnie uruchamiający się dysk. Wskaźniki stanu wskazują, że napęd szybko osiąga stan gotowości, ale zostaje zablokowany, gdy tylko identyfikacja zostaje odczytywana przez system. Kolejne próby mają ten sam wynik.
Następnie wymieniamy PCB, przeprogramowaną dla tego dysku i wszystko wydaje się normalnie pracować. Okazuje się, że przedwzmacniacz jest zablokowany, aby uniemożliwić dostęp do obszaru serwisowego przy następnym uruchomieniu. W kolejnym kroku odczytujemy ROM  i poddajemy go analizie. Korekta ROM jest określona jako 0002000U. Odpowiednią kopię tej wersji oprogramowania firmowego można pobrać z innego nośnika znajdującego się w laboratorium odzyskiwania danych. ROM jest modyfikowany, aby uniemożliwić dostęp do obszaru serwisu, a blokada przedwzmacniacza został usunięty. Ten model nie jest jeszcze w pełni obsługiwany przez PC-3000, jednak podobne narzędzie jest w stanie wykonać wszystkie niezbędne funkcje.
Wykonywane są kopie zapasowe modułów serwisowych i analizowane są moduły. Wygląda na to, że mógł wystąpić problem z modułami 02 i 32, które posiadają uszkodzone sektory więc nie działa funkcja auto-alokacji . Głowice odczytu/zapisu zostały przetestowane i wszystkie testy przeszły ze statusem „ok”.

Dodatkowe informacje

Po uzyskaniu zgody klienta na kontynuowanie, dysk twardy jest ponownie podłączony do komputera PC-3000 i naprawiane jest oprogramowanie układowe. Ma to na celu wyeliminowanie uprzednio przydzielonych sektorów, które były wynikiem nieprawidłowego działania. Również funkcja korekcji jest wyłączona, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom modułów. ROM ponownie modyfikujemy, aby umożliwić dostęp do obszaru serwisowego i ponownie uruchamiamy oprogramowanie. Dysk jest teraz w stanie odczytać identyfikację i przywracamy dostęp do sektora.
Zadanie jest tworzone w programie Data Extractor, aby wyodrębnić potrzebne pliki. Generowana jest mapa głowic, aby stwierdzić, czy głowice słabo czytają i ew. które. Mapa Głowic jest określona jako 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (łącznie 10 głowic), ponieważ jest to 5-talerzowy dysk twardy 2,5 cala. Wszystkie głowice wydają się normalnie czytać podczas obrazowania. Głowica #8 wpada na kilka obszarów tzw. (BAD SECTORS) uszkodzonych sektorów na początku dysku, ale potem wydaje się czytać normalnie po kilku milionach sektorów. Jest to prawdopodobnie pierwotny czynnik powodujący usterkę.
Najważniejsze foldery, o które prosił klient, są ukierunkowane i tworzona jest mapa posektorowa tablicy alokacji utworzona w celu utworzenia tych danych (168 GB danych). W kolejnym kroku utworzona jest mapa do kierowania na wszystkie dane bazujące na pliku bitmapowym HFS +. Dysk jest wyczytany z powodzeniem z ponad 99,999% sektorów wyczytanych.